Spółdzielnia
Producentów
Warzyw

Strategia działania

Główną strategią działania Spółdzielni od początku prowadzenia działalności było budowanie pomostu między producentami - Członkami Spółdzielni a odbiorcami detalicznymi. Ominięcie pośredników pozwala na skrócenie czasu dostawy produktu od producenta do finalnego odbiorcy, a tym samym na dostarczanie produktów najwyższej jakości. Celem działania Spółdzielni jest umożliwienie jej Członkom stałego rozwoju gospodarstw poprzez organizowanie sprzedaży produktów rolnych w kraju oraz za granicami, negocjowanie cen, planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej jakości i ilości, stworzenie i rozwijanie bazy przechowalniczej, podnoszenie kwalifikacji poprzez wdrażanie nowoczesnych metod produkcji, zaopatrzenie gospodarstw w nasiona, środki ochrony roślin i nawozy.

Członkowie grupy prowadzą gospodarstwa o łącznej powierzchni ponad 70 ha. Całość powierzchni gospodarstw przeznaczona jest pod uprawę warzyw.

Oferta

Oferta handlowa składa się z kilkunastu gatunków warzyw. Dzięki pełnemu rozeznaniu tendencji na rynku warzyw Grupa może kreować i zaspokajać potrzeby najbardziej wymagających odbiorców.

Magazyn

Spółdzielnia Producentów Warzyw "TRAF" dysponuje budynkiem magazynowym wraz z komorami chłodniczymi o powierzchni 1300 m2, dwoma ciągnikami siodłowymi wraz z naczepami chłodniami oraz dwoma samochodami ciężarowymi chłodniami.